วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

กลองทิมปานี (Timpani ) หรือ เคทเทิลดรัม (Kettle Drums)In the 15th century,
timpani were used with trumpets as ceremonial
instruments in the cavalry.          กลองทิมปานี (Timpani ) หรือ เคทเทิลดรัม (Kettle Drums) (เรียกอย่างไม่เป็นทางการ หรือเรียกสั้นๆ ว่า Timps) กลองทิมปานีเป็นกลองที่มีลักษณะรูปร่างคล้ายหรือเหมือนกระทะ หรือกาต้มน้ำ ลำตัวกลองทิมปานีตั้งอยู่บนฐาน หรืออยู่บนขาหยั่ง ทำด้วยโลหะทองแดง ใช้หนังลูกวัวขึง มีสกรูอยู่รอบๆ ขอบกลอง เพื่อใช้บังคับหนังกลองให้ตึงมากน้อยให้เกิดระดับเสียงที่ต้องการ นอกจากสกรูแล้วที่ฐานยังมีกระเดื่องไว้ให้ผู้เล่นเหยียบเปลี่ยนระดับเสียง


 กลองทิมปานีแบบดั้งเดิม
 กลองทิมปานีแบบสมัยใหม่ที่เหยียบและอุปกรณ์ภายในในการปรับระดับเสียง

 The inside, bottom of a Yamaha pedal timpani, showing the mechanical tension-adjusting system
 A pedal on a Dresdentimpano - the clutch (seen here on the left) must be disengaged to change the pitch of the drum.          อุปกรณ์ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง คือ ไม้ตีกลอง (Drum Sticks) ซึ่งมีขนาดแตกต่างกัน (เล็ก กลาง และใหญ่) หัวไม้ตีกลองมักจะหุ้มด้วยสักหลาด ผ้า สำลี ไม้ก๊อก หรือ ฟองน้ำ เสียงของทิมปานีจะทุ้มมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับเส้นผ่าศูนย์กลางของหน้ากลอง ถ้าเส้นผ่าศูนย์กลางยาวมากเสียงก็จะทุ้มมาก ถ้าเส้นผ่าศูนย์กลางสั้นเสียงจะมีความทุ้มน้อย เสียงของกลองทิมปานี เทียบได้กับเสียงเบส เป็นเสียงที่แสดงถึงอำนาจ ความยิ่งใหญ่ ตื่นเต้นเร้าใจ


Timpanists use a variety of timpani sticks 
 since each stick produces a different timbre.          กลองทิมปานีจะใช้บรรเลงในวงออร์เคสตร้า มีระดับเสียงแน่นอน เทียบเท่ากับเสียงเบส เป็นกลองที่ปรับระดับเสียงได้ มีเท้าเหยียบเพื่อเปลี่ยนระดับเสียงตามที่ต้องการ ในการบรรเลงต้องใช้กลองทิมปานีอย่างน้อย 2 ใบ จึงมีรูปพหูพจน์อยู่เสมอ คือ "Timpani" ถ้าเป็นเอกพจน์หรือกลองลูกเดียวเรียกว่า "Timpano" กลองทิมปานีเป็นกลองที่มีระดับเสียงแน่นอน ที่นิยมมี 4 ขนาด คือ 20 นิ้ว, 23 นิ้ว, 26 นิ้ว, 29 นิ้ว และ 32 นิ้ว กลองแต่ละใบจะมีช่วงห่างของเสียงอยู่ราวคู่ 5 เพอร์เฟค (Perfect) และถ้าต้องการจะให้มีเสียงที่ดี ควรจัดให้เสียงอยู่ช่วงกลาง เสียงของกลองแต่ละใบมีช่วงกว้างของเสียงดังนี้


ช่วงเสียงในการเล่น (Playing Range)รูปแบบการจัดชุดกลองทิมปานีในการเล่นรวมวงในปัจจุบัน

 The inside, bottom of a Yamaha pedal timpani, showing the mechanical tension-adjusting system
 A pedal on a Dresdentimpano - the clutch (seen here on the left) must be disengaged to change the pitch of the drum.
ส่วนประกอบของกลองทิมปานี
Components of timpani

ที่มา :
- https://th.wikipedia.org/wiki/กลองทิมปานี
- https://en.wikipedia.org/wiki/Timpani
- http://www.sahavicha.com/?name=knowledge&file=readknowledge&id=431
- http://www.atom.rmutphysics.com/charud/oldnews/258/Music/sec04p04.htmlไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น