ค้นหาบล็อกนี้

กำลังโหลด...

วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

กล็อคเคนสปิล (Glockenspiel)


          กล็อคเคนสปิล (Glockenspiel) รูปร่างคล้ายไซโลโฟนแต่มีขนาดเล็กกว่า ลูกระนาดเป็นแผ่นเหล็ก ไม้ตีเรียกว่า “Mallet” มีหัวตีทำด้วยวัสดุต่างๆ กัน เช่น ไม้ ยาง โลหะ กล็อคเคนสปิลเหมาะที่จะเล่นเสียงสูงของแนวทำนอง เพราะมีเสียงใสกังวานคล้ายระฆังเล็กๆ สำหรับในวงโยธวาทิต วงเมโลเดียน และแตรวง มีกล็อคเคนสปิลชนิดหนึ่งเรียกว่า เบล-ไลรา (Bell-Lyra)


กล็อคเคนสปิล (Glockenspiel)เบล-ไลรา (Bell-Lyra)