ค้นหาบล็อกนี้

กำลังโหลด...

วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2559

เมโลเดียน หรือ เมโลดิกา (Melodion or Melodica)


ประวัติความเป็นมาของเมโลเดียน
          เมโลเดียน หรือ เมโลดิกา (Melodion or Melodica) เป็นเครื่องดนตรีสากลประเภทลิ่มนิ้วมีลักษณะผสมผสานระหว่างหีบเพลง กับฮาร์โมนิกา ทำงานโดยเป่าลมผ่านท่อ โดยตัวท่อนั้นจะอยู่บริเวณด้านข้างของตัวเมโลเดียน วิธีการทำให้เกิดเสียงก็คือเป่าลมและกดคีย์บอร์ดไปพร้อมๆ กัน จะเป็นการทำให้เกิดเสียง
          เมโลเดียนถูกออกแบบโดยบริษัท Hohner ในปี ค.ศ. 1950 หรือ ในปี ค.ศ. 1960 นักดนตรีที่สันนิฐานว่าเป็นผู้คิดค้นคือ Brooklyn ที่เป็นนักดนตรี บุคคลที่ให้แนะนำเครื่องดนตรีชนิดนี้เข้ามาสอนในวิชาดนตรีขั้นพื้นฐาน คือ Joseph lederfine melodica เป็นเครื่องดนตรีที่ Phi moore jr. ที่เป็นนักดนตรีแจ๊สฝึกเอาเป็นจริงเป็นจังกับเครื่องเป่าชนิดนี้ ในค.ศ.1969 เขาได้นำเครื่องดนตรีชนิดนี้บันทึกเพลงในอัลบัม Right on (ที่มา : http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=187698208e43ceff)

  

เมโลเดียน หรือ เมโลดิกา (Melodion or Melodica)หีบเพลง, แอคคอร์เดียน (Accordion)


เม้าออแกน (mouth organ), ฮาร์โมนิกา (Harmonica)


ลักษณะของเมโลเดียน
          เมโลเดียนเป็นเครื่องดนตรีประเภทคีย์บอร์ดชนิดหนึ่ง ทำให้เกิดเสียงได้โดยการเป่าและใช้นิ้วมือกดที่ลิ่มนิ้ว ปัจจุบันทำด้วยพลาสติก ลักษณะทั่วไปด้านหน้ามีลิ่มนิ้วสำหรับกดประมาณ 24 – 37 คีย์ แล้วแต่ชนิดและขนาดของเมโลเดียนซึ่งในปัจจุบันมีอยู่ 4 ขนาดแต่ละขนาดมีรูปร่างลักษณะและช่วงเสียงดังนี้ คือ

1. เมโลเดียนเสียงโซปราโน เป็นขนาดเล็กที่สุดมีลิ่มนิ้วสำหรับกดอยู่ 27 คีย์ มีเสียงแหลมสูง เหมาะสำหรับใช้บรรเลงแนวสูงสุดของทำนองเพลงช่วงเสียงของเมโลเดียนเสียงโซปราโน คือ


ช่วงเสียงและรูปร่างลักษณะของเมโลเดียนเสียงโซปราโน


2. เมโลเดียนเสียงอัลโต เป็นขนาดเล็กที่สุดมีลิ่มนิ้วสำหรับกดอยู่ 27 เมโลเดียนเสียงโซปราโนแต่มีระดับเสียงสูงกว่า 1 ออคเทฟ มีเสียงสูงปานกลางเหมาะสำหรับใช้บรรเลงแนวทำนองรองจากเมโลเดียนเสียงโซปราโน รูปร่างลักษณะของเมโลเดียนเสียงอัลโตและช่วงเสียง คีย์เท่ากันกับ


ช่วงเสียงและรูปร่างลักษณะของเมโลเดียนเสียงอัลโต


3. เมโลเดียนเสียงเทนเนอร์ มีลิ่มนิ้วสำหรับกดอยู่ 32 คีย์ มีเสียงระดับกลาง เหมาะสำหรับใช้บรรเลงแนวทำนองรองจากเสียงอัลโต


ช่วงเสียงและรูปร่างลักษณะของเมโลเดียนเสียงเทนเนอร์


4. เมโลเดียนเสียงเบส มีลิ่มนิ้วสำหรับกดอยู่ 24 คีย์ มีเสียงต่ำ หนักแน่น มีอำนาจ เหมาะสำหรับใช้บรรเลงแนวต่ำสุดของทำนองเพลง ช่วงเสียงของเมโลเดียนเสียงเบส คือ


ช่วงเสียงและรูปร่างลักษณะของเมโลเดี้ยนเสียงเบส


ส่วนประกอบของเมโลเดียน
          เมโลเดียนเป็นเครื่องดนตรีสากลจัดอยู่ในเครื่องดนตรีประเภทคีย์บอร์ด (Keyboard Instruments) ทำให้เกิดเสียงโดยการเป่าและใช้นิ้งกดที่ลิ่มนิ้ว ลักษณะทั่วไปแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนตัวเครื่องดนตรี ส่วนปากเป่า และส่วนสายเป่า

ส่วนที่ 1 ปากเป่าส่วนที่ 2 สายเป่า


ส่วนที่ 3 ตัวเครื่องดนตรีที่มา :
http://www.sahavicha.com/?name=test&file=readtest&id=2422
http://dc151.4shared.com/doc/qr60e0P_/preview.html